out of curiosity Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede out of curiosity sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: out of curiosity: meraktan.

İngilizcede out of curiosity ile alakalı bazı sözcükler:

  • curiosity: Ingilizce Türkçe: curiosity: i. 1. merak. 2. nadir şey, tuhaf şey. Teknik Sözlük: curiosity: merak Devamını Oku

  • curiosity shop: Ingilizce Türkçe: curiosity shop: hediyelik eşya dükkânı. Devamını Oku

  • raise s.o.´s curiosity: Ingilizce Türkçe: raise s.o.´s curiosity: birinin merakını uyandırmak, birinin dikkatini çekmek. Devamını Oku

  • pique: Ingilizce Türkçe: pique: i. gücenme. f. 1. gücendirmek. 2. uyandırmak: You´ve piqued my curiosity. Beni meraklandırdın. Devamını Oku

  • tag along: Ingilizce Türkçe: tag along: 1. (after/behind) -in arkasından gitmek/gelmek, peşine takılmak. 2. (after/with) (sırf meraktan dolayı veya bir çıkar elde etme umuduyla) (biriyle) beraber gitmek/gelmek, (birinin) peşine takılmak. Devamını Oku

  • prompt: Ingilizce Türkçe: prompt: s. 1. işlerini zamanında/gecikmeden/hemen yapan; dakik. 2. zamanında/gecikmeden/hemen yapılan. 3. çabuk, acele. 4. hazır. i. sahnede oyuncuya hatırlatılan söz. f. 1. -e yol açmak, -e sebep olmak: What prompted that question? O sorunun ardında ne var? 2. to (birini) (bir şey yapmaya) sevketmek/itmek/yöneltmek, (birinin) (bir şey yapmasına) yol açmak: His curiosity Devamını Oku

  • worm one´s way out of/worm o.s. out of: Ingilizce Türkçe: worm one´s way out of/worm o.s. out of: k. dili -den kurnazlıkla sıyrılmak. Devamını Oku

  • frighten s.o. out of his/her wits/frighten the wits out of s.o.: Ingilizce Türkçe: frighten s.o. out of his/her wits/frighten the wits out of s.o.: birinin ödünü koparmak/patlatmak. Devamını Oku

  • scare s.o. out of his/her wits/scare the wits out of s.o.: Ingilizce Türkçe: scare s.o. out of his/her wits/scare the wits out of s.o.: birinin ödünü koparmak/patlatmak. Devamını Oku

  • come out: Ingilizce Türkçe: come out: 1. çıkmak, görünmek, gözükmek. 2. (haber) yayılmak; (yayın) yayımlanmak. 3. (leke) çıkmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar