deliver Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede deliver sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: deliver: f. 1. teslim etmek, bırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. Mobilyayı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, mektup v.b.´ni) dağıtmak. 3. (yumruk/darbe) indirmek. 4. (from) -den kurtarmak. 5. (çocuğu) almak, doğurtmak. 6. (söylev) vermek, (konuşma) yapmak. 7. (hüküm) vermek.

İngilizcede deliver ile alakalı bazı sözcükler:

  • deliver the goods: Ingilizce Türkçe: deliver the goods: k. dili istenilen şeyi yapmak. Devamını Oku

  • surrender: Ingilizce Türkçe: surrender: f. 1. teslim etmek; teslim olmak. 2. -den feragat etmek; vermek, bırakmak. i. 1. teslim. 2. feragat; verme, bırakma, terk. Devamını Oku

  • smash: Ingilizce Türkçe: smash: f. 1. paramparça etmek; paramparça olmak, tuzla buz olmak. 2. (in) (kuvvetli bir darbeyle) kırmak: He smashed the door in. Kapıyı kırdı. 3. through (bir şeyi) (kuvvetle) atarak (başka bir şeyi) kırmak: She smashed a stone through the window. Taş atıp camı kırdı. 4. (up) mahvetmek; dağıtmak; tarumar etmek. 5. spor Devamını Oku

  • yield: Ingilizce Türkçe: yield: f. 1. (ürün/vergi/sonuç) vermek; (kâr/kazanç) getirmek: That tree always yielded a lot of fruit. O ağaç hep çok meyve verirdi. This new levy will yield us a lot of revenue. Bu yeni vergi bize çok para getirir. 2. teslim etmek; teslim olmak. 3. to (başkasına) vermek, bırakmak. 4. (bir şeyin doğru Devamını Oku

  • discharge: Ingilizce Türkçe: discharge: f. 1. boşaltmak, akıtmak; boşalmak, akmak, dökülmek: discharge cargo yükü boşaltmak. That pipe is discharging sewage into the river. O boru ırmağa lağım suyu boşaltıyor. 2. çıkarmak, dışarı vermek. 3. elek. deşarj olmak, boşalmak; elektrik akımını boşaltmak. 4. (top, tüfek v.b.´yle) ateş etmek. 5. işten çıkarmak. 6. (borç) ödemek. 7. (görevi) Devamını Oku

  • slug: Ingilizce Türkçe: slug: i. sümüklüböcek. Ingilizce Türkçe: slug: i. 1. kurşun. 2. sahte jeton. 3. k. dili (içkiden) yudum. Ingilizce Türkçe: slug: i. yumruk, yumruk darbesi. f. (–ged, –ging) 1. (birine) okkalı bir yumruk atmak/indirmek. 2. (beysbol topuna) kuvvetle vurmak. 3. yumruklaşmak. 4. on (zorluklara rağmen) gayret etmek, çaba göstermek. Teknik Sözlük: slug: parça Devamını Oku

  • concede: Ingilizce Türkçe: concede: f. 1. kabul etmek, itiraf etmek, teslim etmek. 2. vermek, bırakmak. Teknik Sözlük: concede: kabul et Devamını Oku

  • make i oads on: Ingilizce Türkçe: make i oads on: 1. -i azaltmak: It´s made i oads on our stock. Stokumuzu azalttı. 2. (bir piyasanın) bir payını elde etmek. 3. (soyut bir şeye) zarar vermek, darbe indirmek. Devamını Oku

  • resign: Ingilizce Türkçe: resign: f. 1. istifa etmek, (işten) ayrılmak, çekilmek: resign one´s post görevinden istifa etmek. 2. feragat etmek, vazgeçmek, terketmek, bırakmak: resign a claim iddiadan vazgeçmek. 3. to -e teslim etmek, -e vermek; -e emanet etmek: I resign my children to your care. Çocuklarımı sana emanet ediyorum. Devamını Oku

  • land: Ingilizce Türkçe: land: i. 1. kara. 2. toprak, yer, arsa. 3. ülke, memleket. 4. emlak, arazi. f. 1. karaya çıkarmak/çıkmak. 2. yere indirmek/inmek: That airplane is about to land. O uçak inmek üzere. 3. (gemiden yük, yolcu v.b.´ni) indirmek. 4. (balık) tutup karaya çıkarmak. 5. elde etmek, kazanmak. 6. (yumruk) indirmek. Teknik Sözlük: land: Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar