behind Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede behind sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: behind: z. 1. (somut anlamda) peşinden; geride: The children were running behind. Çocuklar peşinden koşuyordu. We left them far behind. Onları çok geride bıraktık. 2. (zaman açısından) geride; geri: We´re behind in our work. İşimizde geri kaldık. edat 1. arkasında; arkasına: He went behind the curtain. Perdenin arkasına gitti. That clock is behind. O saat geri. Behind that wall there is a garden. O duvarın arkasında bir bahçe var. 2. (soyut anlamda) ardında: What´s behind that remark of his? O sözünün ardında ne var? 3. (bir sınıflandırmada) geride: They´re one point behind us. Bizden bir puan gerideler. 4. (destekleme anlamında) arkasında: He is behind us. Arkamızda o var. i. kıç, makat.

İngilizcede behind ile alakalı bazı sözcükler:

  • grandfather clock: Ingilizce Türkçe: grandfather clock: dolaplı saat, sandıklı saat, ayaklı duvar saati. Devamını Oku

  • clock: Ingilizce Türkçe: clock: i. saat. f. saat tutmak. Elektronik Sözlük: clock: saat Teknik Sözlük: clock: saat Informatik Sözlügü: clock: saat Devamını Oku

  • clock pulse: Elektronik Sözlük: clock pulse: saat vurumu Teknik Sözlük: clock pulse: saat darbesi Informatik Sözlügü: clock pulse: saat vurumu Devamını Oku

  • remark: Ingilizce Türkçe: remark: f. 1. söylemek, demek. 2. -i farketmek. i. 1. söz, laf. 2. dikkat etme. Elektronik Sözlük: remark: not, açıklama Teknik Sözlük: remark: açıklayıcı söz Informatik Sözlügü: remark: açıklama Devamını Oku

  • wall: Ingilizce Türkçe: wall: i. 1. duvar. 2. sur: the walls of the old city eski kentin surları. f. etrafına duvar çekmek. Devamını Oku

  • clock rate: Elektronik Sözlük: clock rate: saat vurum sıklığı Teknik Sözlük: clock rate: saat vurum sıklığı Informatik Sözlügü: clock rate: saat vurum sıklığı Devamını Oku

  • clock signal: Teknik Sözlük: clock signal: saat sinyali Informatik Sözlügü: clock signal: saat vurumu Devamını Oku

  • alarm clock: Ingilizce Türkçe: alarm clock: çalar saat. Ingilizce Türkçe: alarm clock: çalar saat. Teknik Sözlük: alarm clock: çalar saat Informatik Sözlügü: alarm clock: çalar saat Devamını Oku

  • sense: Ingilizce Türkçe: sense: i. 1. duyu, his: the five senses beş duyu. 2. akıl, zekâ: bring s.o. to his senses bir kimsenin aklını başına getirmek. 3. fikir, düşünce: What is your sense of yesterday´s meeting? Dünkü toplantı hakkındaki fikriniz ne? 4. anlam, mana: In what sense is he using this word? Bu sözcüğü hangi Devamını Oku

  • back: Ingilizce Türkçe: back: i. 1. arka taraf, arka. 2. anat. sırt, belkemiği. 3. futbol bek. f. 1. -i desteklemek, -e arka olmak, -e yardım etmek: Akif´s company is backing this project with five million dollars. Akif´in şirketi bu projeyi beş milyon dolarla destekliyor. 2. geri yürütmek, geri sürmek, geri geri gitmek: I always back Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar