Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

comparative anatomy

Ingilizce Türkçe: comparative anatomy: karşılaştırmalı anatomi. Tip Sözlügü: comparative anatomy: mukayeseli anatomi

piercing

Teknik Sözlük: piercing: n.delme:v.del:prep.delerek

vortex

Ingilizce Türkçe: vortex: çoğ. –es (vôr´teksîz)/vor.ti.ces (vôr´tîsiz) i. anafor, burgaç, çevri. Elektronik Sözlük: vortex: burgaç Teknik Sözlük: vortex: burgaç

prophetess

Ingilizce Türkçe: prophetess: i. kadın peygamber.

amaurosis

Tip Sözlügü: amaurosis: amorozis

impedometer

Teknik Sözlük: impedometer: empedometre